ELM206 ELEKTROMANYETİK I

Vektörel işlemlerin anlaşılması, Koordinat sistemlerinin incelenmesi, Skaler ve Vektörel alan kavramları, Diverjans ve Stoke Teoremleri ile bu teoremlerde hat integrali, yüzey integralinin kullanımı, Statik elektrik alanlarda alan şiddeti, potansiyel hesabı, Coulomb Kanunu ve Gauss yasasının kullanımının incelenmesi, Dielektrik ve iletken malzemelerde elektostatik alanların davranışı ve sınır koşullarının elde edilmesi, Elektriksel Akı yoğunluğu'nun anlaşılması, Dielektrik malzemelerde Polarizasyon'un anlaşılması ve eşdeğer polarizasyon yüklerin hesaplanması, Sınır değerlerini kullanarak Poisson ve Laplace denklemlerinin çözümü, Elektrostatik alanlarda enerji ve kuvvet kavramlarının anlaşılması, Durağan akım ve Ohm Kanunu, Süreklilik denklemi ve Kirchoff Akım kanunlarının incelenmesi, Süreklilik denkleminin elde edilmesi, Güç ve Enerji kavramlarının anlaşılması, Direnç hesaplanması, Statik manyetik alanların incelenmesi, Biot-Savart Kanunu ile manyetik alan hesabı, manyetik potansiyel kavramının anlaşılması, Manyetik malzemelerde sınır koşullarının elde edilmesi, İndüktans hesabı ve manyetik enerji, kuvvet, tork kavramlarının öğrenilmesi.
Eğitimci: Evrim Çolak