FEL 217 Deneycilik ve Usçuluk

Deneyci ve usçu felsefelerin genel çerçevesi ve sorunların tanıtılması.

Deneycilik ve usçuluk karşısında kuşkuculuğun tanıtımı.

Akılcı ve deneyci kutupların yaklaşımlarının yorumlanması.

Deneycilik ve usçuluğun temel iddiaları ve sınırları.

Gerekçelendirme prosedüründe deney ve aklın rolü.

Kuşkuculuğa karşı verilmiş yanıtlar olarak deneycilik ve usçuluk.

Bir akılcılık biçimi olarak kartezyen düşüncenin sistematiği.

Bilginin deneysel olarak hesabının verilmesi.

Bilgiye ilişkin çağdaş yaklaşımlar.