Tanısal yaklaşımın en önemli parçasını iyi bir öykü alma ve fizik muayene oluşturmaktadır. Ancak yeterli bir hikaye ve fizik muayene ile hastanın tanısına ulaşılıp uygun tedavi ve izlem protokolü oluşturulabilir. Hasta dosyalarını oluşturan tıbbi dökümanlar bireylere yönelik sağlık hizmetinin doğru bir biçimde ve zamanında verilebilmesi ve sağlık hizmetinin planlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Tıbbi dokümanlar; hastalar, hastaneler, hekimler, adli tıp, halk sağlığı ve tıbbi araştırmalar açısından büyük önem taşımaktadır. Hasta dosyasında hastaya ve hekime ait bilgiler, anamnezin kimden alındığı ve güvenilirliği, hastanın yakınma, öykü, öz ve soygeçmişine ait bilgiler, fizik muayene bulguları ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Hastaya yapılan tetkikler, müdahaleler ve verilen tedavi protokolleri açık ve doğru bir şekilde hasta dosyasına kaydedilmelidir. Ancak bu şekilde sağlık sistemi içerisinde yaşanabilecek olası olumsuzluklar hem hastalar hem de hekimler açısından önlenebilir.