ZZT102 - ZZT202 - ZZT203 Hayvan Yetiştirme ve Besleme

Tarımın ayrılmaz bir parçası olarak hayvancılık ve hayvansal üretimin; dünya ve Türkiye’deki sosyoekonomik ve kültürel öneminin kavratılması, hayvansal üretim temel bilgileri ve özel hayvancılık konularının tanıtılması. Çiftlik hayvanlarının sindirim sistemi özelliklerine göre temel besleme prensipleri ve bu hayvanların beslenmesinde kullanılan yemlere ait besin yapısı ve besleme özelliklerinin öğretilmesi

Eğitimci: Serdar Özlü