CGL101 Sosyoloji

Bu ders kapsamında sosyoloji ile ilgili temel kavramlar, sosyolojinin kapsamı, Dünya'da ve Türkiye'de sosyolojinin tarihsel gelişimi, sosyal gruplar ve özellikleri, toplumsal harketlilik ve sosyojik açıdan eğitimin önemi konularına yer verilmiştir.

Ders Kapsamında aşağıdaki öğrenme kazanımlarına ulaşılması hedeflenmiştir:

1) Sosyoloji ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2) Sosyolojinin kapsamını tartışır.
3) Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimini söyler.
4) Sosyal gruplar ve özelliklerini açıklar.
5) Birey ve toplum ilişkisine örnek verir.
6) Toplumsal hareketliliği tartışır.
7) Toplumsal değişimi açıklar.
8) Kültür, toplum, birey ilişkisini tartışır.
9) Toplumsal sorunları tartışır.
10) Sosyolojik açıdan eğitimi tartışır.

Eğitimci: İsmail Doğan