Toplumun ve hastanın ilacı doğru ve güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamak ve hastanın yaşam kalitesini yükseltmek için gereken bilgilere sahip olan eczacılara yardımcı olacak yeterli bilgi ve beceriye sahip eczane teknikeri yetiştirmektir.

Dersin içeriğinde şu kavramlar yer almaktadır; Stabilite kavramı ve ilaç stabilitesi hakkında genel bilgi sahibi olmak. Göz-Burun-Kulak preperatları hakkında temel bilgiler. Geçimsiz reçeteler. Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik kavramlarına giriş. Katı ilaç şekilleri ve parenteral ilaç şekilleri hakkında genel bilgiler. Kontrollü salım yapan ilaç şekilleri ve ilaç taşıyıcı sistemlerin tanımlanması.