Bu ders kapsamında öncelikli olarak  temel arkeolojik kavramlar, kurtarma arkeolojisi, arkeojeofizik veya arkeoloji jeofiziği kavramları tanıtılmaktadır. Arkeolojik alanlarda kullanılan yapı ve malzemelerin fiziksel özellikleri incelenmektedir. Arkeolojik araştırmalarda kullanılan jeofizik yöntemler ve ekipmanlar tanıtılmaktadır. Aranan arkeolojik yapılara uygun 2B ve 3B modellerin oluşturulması ve jeofizik modelleme çalışmalarının yapılması da ders kapsamındadır. Arkeolojik alanlarda toplanan gerçek veriler ile veri işlem ve yorumlama çalışmaları yapılmakta ve bir arkeojeofizik rapor hazırlanmaktadır. Ayrıca Türkiye'deki ve dünyadaki arkeolojik alanlarda yapılmış jeofizik çalışmalar ders kapsamında incelenmekte ve tartışılmaktadır.