Topic outline

 • General

  Jeofizik' te kullanılan elektromanyetik yöntemlerin (Manyetotellürik, Geçici Elektromanyetik, Yatay halka EM vb.) fiziksel temellerini bilen, bu yöntemlerde veri toplama, veri işlem ve yorumunu yapan, yöntemlerin hangi problemlerin çözümünde kullanılacağına karar verebilen öğrenciler yetiştirmek.

 • Topic 1

  Elektormanyetik Kuram, EM dalga denklemleri (zaman ve frekans ortamında)

 • Topic 2

  MAnyetotellürik Yöntem-1; kuram, veri toplama, veri işlem, 2B73B ters çözüm, yorum ve uygulama alanları

 • Topic 3

  Manyetotellürik Yöntem-2; kuram, veri toplama, veri işlem, 2B/3B ters çözüm, yorum ve uygulama alanları

 • Topic 4

  Manyetotellürik Yöntem-3; kuram, veri toplama, veri işlem, 2B73B ters çözüm, yorum ve uygulama alanları • Topic 5

  Manyetotellürik Yöntem- 4; kuram, veri toplama, veri işlem, 2B/3B ters çözüm, yorum ve uygulama alanları • Topic 6

  Manyetotellürik Yöntem-6; kuram, veri toplama, veri işlem, 2B/3B ters çözüm, yorum ve uygulama alanları

 • Topic 7

  Yapay KAynaklı Audio-Manyetotellürik Yöntem (CSAMT); kuram, veri toplama, veri işlem, 2B ters çözüm, yorum ve uygulama alanları

 • Topic 8

  ARASINAV

  • Topic 9

   Çok Alçak Frekans Elektromanyetik (VLF, VLF-R ve RMT) Yöntemi; kuram, veri toplama, veri işlem, 2B/3B ters çözüm, yorum ve uygulama alanları


  • Topic 10

   Yatay Halka Elektromanyetik Yöntemi (Slingram veya HLEM); kuram, veri toplama, veri işlem,  yorum ve uygulama alanları


  • Topic 11

   Geçici Elektromanyetik Yöntem (TEM); kuram, veri toplama, veri işlem, 1B ters çözüm, yorum ve uygulama alanları


  • Topic 12

   Yer Radarı Yöntemi (GPR); kuram, veri toplama, veri işlem,  yorum ve uygulama alanları  • Topic 13

   Nükleer Manyetik Rezonans Yöntemi (NMR); kuram, veri toplama, veri işlem,  yorum ve uygulama alanları


  • Topic 14

   Jeofizik EM yöntemler -genel uygulamalar