Topic outline

 • General

  İlgili ders kapsamında öğrencinin farklı fizik ilkelerine dayalı jeofizik yöntemlerden elde edilen verilerden en nitelikli ve kapsamlı bilginin ortaya konulabilmesini sağlayacak becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Bu sayede jeofizik veri ve problemin çözümü arasındaki bağı kolay kurabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Daha önce öğrenilen meslek derslerinden tekrarlar, bu derslerin mesleki açıdan birbiri ile olan ilişkileri, pratikte nasıl kullanılacağı dersin öğretileri içerisinde yer alacaktır.

 • Topic 1

  Dersin içeriği öğrencilerle paylaşılmış, izleyen haftalarda kullanılacak kaynaklar tanıtılmış, derste öğrenciden beklenen öğrenme düzeyi açıklanmış ve dersin notlandırılma şekli öğrencilere anlatılmıştır. Ders kapsamında kullanılacak olan yazılımlardan biri olan MATLAB programında veri analizi ve sunumu açısından kullanılacak olan temel yazılım bilgisinin hatırlanması açısından JFM204 Jeofizikte Bilgisayar Uygulamaları ders notlarınının ilgili kısmı (Yrd. Doç. Dr. İrfan Akça tarafından yazılmıştır) öğrencilere sunulmuştur. 1,2,3 B grafik çizimleri, Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar Yöntemleri, Fourier Dönüşümü, Evrişim, İlişki, Sayısal türev, Sayısal İntegral ve Sayısal Süzegçleme kavramları anlatılmıştır. Kavramların mesleki açıdan hangi alanlarda kullanılacağı ile ilişkilendirilmiştir. Ders sonunda öğrencilerin ilgisini çekmesi açısından uygulama olarak örnek bir ses dosyası üzerinden MATLAB ile sinyal nasıl görüntülenir, görüntülenen sinyalin Fourier dönüşümü nasıl alınır, istenmeyen gürültüler frekans ortamında dikdörtgen pencere ile nasıl süzgeçlenir uygulaması yapılmıştır.  
 • Topic 2

  Bu bölümde öğrencilere Temel dönüşüm yöntemleri anlatılmıştır. Fourier, Stockwell, Dalgacık ve Z dönüşümü nedir? Mesleki anlamda hangi alanlarda kullanılır konusunda öğrenciler ile interaktif olarak tartışılmıştır.
 • Topic 3

  Bu bölümde öğrencilerin JFM 316 Elektrik Yöntemler dersi kapsamında aldığı SP, IP, DAÖ yöntemleri tekrarlanmış ve öğrencilere ilgili dersin öğretim üyesinin hazırladığı ders notları verilmiştir. Bunun yanı sıra 1B DAÖ düz ve ters çözüm anlatılmış, Düz ve ters çözümdeki kabuller ve bunların yorumlamadaki etkileri üzerinde interaktif olarak yorumlama yapılmıştır.  Çalışmada örnek bir veri karnesi nasıl oluşturulur, ölçülen verilerde mn düzeltmesi nasıl yapılır ve elde edilen verilerin ters çözümünün nasıl yapır ile ilgili verilen örnek programlar yardımı ile uygulamalar yapılmıştır.

 • Topic 4

  Bu bölümde DAÖ yönteminde çok boyutlu ölçü alımı ve bu ölçülerin değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Ders Kapsamında öğrencilere arazi verilerinin ölçüm similasyonu gösterilmiştir. Ayrıca tek kanallı aletler ile çok boyutlu veri analizine uygun verilerin toplanması için örnek karne nasıl oluşturulur gösterilmiştir. Son olarak Ölçülen örnek veriler üzerinden 2-B düz ve ters çözüm sonucu veri sunumu nasıl yapılır uygulamalı olarak anlatılmıştır. Çalışma sırasında eklerde verilen yazılımlar kullanılmıştır.

 • Topic 5

  Bu bölümde Yapay uçlaşma yönteminde kullanılan aletler, ölçü alım ekipmanları, zaman ve frekans ortamı yapay uçlaşmada modelleme ve ters çözüm nasıl yapılır örnek makaleler üzerinden tartışılmıştır. Tartışmada kullanılan örnek makale sunumları ekte bulunabilir

 • Topic 6

  Bu bölümde JFM409 Elektomanyetik Yöntemler dersinde kullanılan yardımcı kitap kullanılmış ve EM yöntemler genel anlamda hatırlatılmıştır. Yöntemde kullanılan temel veri işlem programları tanıtılmıştır. EM yöntemlerde modelleme ve ters çözüm kavramları anlatılmıştır. MT verilerinde ayrıştırma analizi nedir niçin kullanılır ve zaman ortamında ölçülen E ve H alanların veri işlemi nasıl yapılır örnek sorunlar üzerinden tartışılmıştır. Static Shift problemi ve döndürme açısının seçimi üzerinde uygulamalar yapılmıştır. Ders sonunda 2-B düz ve ters çözüm algoritması verilmiş ve algoritma üzerinden örnek veriler ile veri analizi yapılmıştır.

 • Topic 7

  Bu bölümde Yatay Halka EM yöntem ve Yer radarı yönteminde veri toplama, veri yorumu ve veri sunumu üzerinde durulmuştur. Yöntemlerde modelleme ve ters çözüm nasıl yapılır sunulmuştur. Dersin uygulama kısmında ölçülen bir YHEM verisinin haritalanması ile ilgili örnek uygulama yapılmıştır.

   

 • Topic 8

  Bu bölümde ise Sismoloji ve Sismik yöntemlerde ölçüm nasıl alınır nasıl değerlendirilir üzerinde durulmuştur. Sismik yöntemlerin teorisi anlatılmış, sismik kırılmada ilk varış zamanları nasıl okunur örnek uygulama yapılmıştır. Sismik kırılma verilerinin yorumlanmasında kullanılan bir ticari program anlatılmıştır.  Dersin son bölümünde ise Birleşik ters çözüm nedir ve örnekler üzerinden ders sonlandırılmıştır.

 • Topic 9

  Dersin bu ve bundan sonraki bölümlerinde öğrencilere sene başında verilen sunum ve rapor ödevleri interaktif olarak işlenmiştir. Herbir yöntem için veri analizi sunumunda kullanılan yöntemler nelerdir, yöntemlerde kullanılan ölçüm aletleri nelerdir ve dünyadan ilginç örnekler başlıkları altında tartışılmıştır. Bu derslerde öğrencilerin sunum, rapor, düzen, sorulara cevap verebilme yetenekleri tartılmış ve puanlanmıştır. Diğer paydaş öğrencilerinde soru ve cevapları izlenmiştir.

 • Topic 10

  Dersin bu ve bundan sonraki bölümlerinde öğrencilere sene başında verilen sunum ve rapor ödevleri interaktif olarak işlenmiştir. Herbir yöntem için veri analizi sunumunda kullanılan yöntemler nelerdir, yöntemlerde kullanılan ölçüm aletleri nelerdir ve dünyadan ilginç örnekler başlıkları altında tartışılmıştır. Bu derslerde öğrencilerin sunum, rapor, düzen, sorulara cevap verebilme yetenekleri tartılmış ve puanlanmıştır. Diğer paydaş öğrencilerinde soru ve cevapları izlenmiştir.

 • Topic 11

  Dersin bu ve bundan sonraki bölümlerinde öğrencilere sene başında verilen sunum ve rapor ödevleri interaktif olarak işlenmiştir. Herbir yöntem için veri analizi sunumunda kullanılan yöntemler nelerdir, yöntemlerde kullanılan ölçüm aletleri nelerdir ve dünyadan ilginç örnekler başlıkları altında tartışılmıştır. Bu derslerde öğrencilerin sunum, rapor, düzen, sorulara cevap verebilme yetenekleri tartılmış ve puanlanmıştır. Diğer paydaş öğrencilerinde soru ve cevapları izlenmiştir.

 • Topic 12

  Dersin bu ve bundan sonraki bölümlerinde öğrencilere sene başında verilen sunum ve rapor ödevleri interaktif olarak işlenmiştir. Herbir yöntem için veri analizi sunumunda kullanılan yöntemler nelerdir, yöntemlerde kullanılan ölçüm aletleri nelerdir ve dünyadan ilginç örnekler başlıkları altında tartışılmıştır. Bu derslerde öğrencilerin sunum, rapor, düzen, sorulara cevap verebilme yetenekleri tartılmış ve puanlanmıştır. Diğer paydaş öğrencilerinde soru ve cevapları izlenmiştir.  Not: Bazı öğrencilerin sunumları upload boyut sınırı nedeniyle yüklenememiştir.

  Tolga TANIR

  NMR

  Cihan SAYAR

  Manyetik

  Günay ÖZELER

  YHEM

  Erdoğan ERYILMAZ

  Radyometrik

  Akın ÖZDEN

  SP Yöntemi

  Harun CANLI

  REMİ

  Murat CEZAN

  Sismik Kırılma

  Merter CİVAN

  DAÖ

  Mehmet Ali ACI

  RMT

  Mehmet DANACI

  Gravite

  Mehmet Fahri ETEŞ

  DAÖ

  Muhammed Enes KIZILTAN

  Sismik Kırılma

  Sami Aytaç ÖZDEMİR

  Sismoloji

  Okan Can ÖZKAN

  Manyetotellürik

  Emre PAÇAL

  CSAMT

  Tolga ÜNLÜ

  Mikrotremor

  CEM GÜLEÇ

  Deniz Sismiği

  AHMET MERT ULUTAŞ

  TEM

  Eda ALTINEL

  MASW

  Oğuz BAŞ

  Kuyu Logu

  Afife Melek COŞKUN

  VLF

  Burak Furkan GÖÇER

  RMT

  Simay GÜLER

  Yer Radarı

  Gökhan Eren KARAKULAK

  Sismik Yansıma

  Eren KAYA

  TEM

  Veli Can KÖSE

  IP

  Oğuzhan YALVAÇ

  Sismik Yansıma

  Mehmet Bora BEKTAŞ

  NMR