ARP 208 Öğrenme Psikolojisi

<Ders kapsamında özellikle insan öğrenmesini açıklayan kuramsal yaklaşımları ele alınır