<Ders kapsamında özellikle insan öğrenmesini açıklayan kuramsal yaklaşımları ele alınır