§Epilepsi yunanca nöbet kelimesinden türetilmiştir.
§Genel populasyonda 1000 de 5 oranında görülür.
§Nörofizyolojik olarak epilepsi; kortikal gri cevher veya beyin sapındaki hasta nörondaki spontan elektriksel deşarjdan kaynaklanan S.S.S. fonksiyonundaki değişikliklerdir.
§Klinik tanım; 24 saatten uzun bir süre ikiden fazla provakasyon olmaksızın görülen nöbet.
Epilepsi Tanısında:
—Anamnez
—Fizik muayene
—Konvülsiyon ile gelen her infantta kan şekeri ve kalsiyum’a mutlaka bakılmalıdır.
— EEG
— LP; epilepside LP’nin yeri yoktur. Ancak ilk nöbetini geçiren infantlarda LP gerekebilir.
—Görüntüleme yöntemleri (BBT, MRI, SPECT)  kullanılır.