VME244 ECOLOGY AND ENVIRONMENT BIOLOGY

Ekolojinin konusu olan hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar ve yaşadıkları çevre ile ilişkilerini veteriner hekimi öğrencilerine aktarılmasıdır. Bu derste ayrıca Dünya genelinde sorun oluşturan küresel ısınma, taze su kaynaklarının tükenmesi, insanlığın buna etkisi ve önlenmesi için neler yapılabileceği ile ilgili olarak tartışmalarla duyarlılık düzeyinin geliştirilmesi de amaçlanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Nüket BİLGEN: Nüket Bilgen