Çocuk hakları konusu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında ele alınmaktadır. Sözleşme Türkiye'de 1995 yılında yasalaşmıştır. Sözleşme uluslararası nitelikte bir kanun olduğu için ulusal yasaların da üzerinde bir konuma sahiptir.