Kimyasal denge, Dengeleme noktası,  Aktivite, aktivite katsayısı,  iyonik şiddet ve  sıvı temas potansiyeli,  Tek basamaklı protonasyon dengeleri,  İki basamaklı protonasyon dengeleri, Birkaç basamaklı protonasyon dengeleri, Metal kompleks oluşumuna giriş, Dengelerin incelenmesi için deneysel metodlar, Komplikasyonlar,  Ölçümlerden parametrelerin bulunması: Kararlılık sabitlerinin kullanımı, Bir gösteri deneyinin planlanması ve yapılması.