FEL126 Platon ve Aristoteles

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ

FELSEFE BÖLÜMÜ

BAHAR DÖNEMİ

 FEL126 PLATON VE ARİSTOTELES

 DERS İZLEĞİ

 

 

Dersin Tanıtımı ve Amacı: Bu derste, Platon ve Aristoteles’in bireysel ve toplumsal anlamda doğruluk, adalet ve eşitlik konularında yapmış oldukları tartışmalar ve kavramsallaştırılmalar üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede, Platon’un Devlet Diyalogu, Aristoteles Nikomakhos'a Etik ve Politika’da konuyla ilgili bölümler incelenecektir. Bu derste, öğrenciden, ele alınan temel problemleri ve kavramları öğrenmesi ve filozofların bu problemlere ve kavramlara yaklaşımlarına ilişkin yeterli bilgi edinmesi ve onların düşüncelerini eleştirel biçimde değerlendirmesi beklenmektedir.

 

Ders Saatleri: Perşembe, 11:45-13:15

 

Ders Programı

 

 Hafta

 

Ana Temalar ve Konular

1

Devlet Diyalogu: Toplumsal ve bireysel anlamda adalet ya da doğruluğun özü (1. ve 4. Kitaplar)

2

Devlet Diyalogu: Toplumsal ve bireysel anlamda adalet ya da doğruluğun özü (1. ve 4. Kitaplar)

3

Devlet Diyalogu: Toplumsal ve bireysel anlamda adalet ya da doğruluğun özü (1. ve 4. Kitaplar)

4

Devlet Diyalogu: Toplumsal ve bireysel anlamda adalet ya da doğruluğun özü (1. ve 4. Kitaplar)

5

Devlet Diyalogu: Toplumsal grup ve cinsiyet açısından adil bir işbölümü (5. Kitap)

6

Devlet Diyalogu: Adaletsiz yönetim biçimleri ve insan karakterleri (8. Ve 9. Kitaplar)

7

Devlet Diyalogu: Adaletsiz yönetim biçimleri ve insan karakterleri (8. Ve 9. Kitaplar)

8

Nikomakhos'a Etik : Doğru-orta” (mesotes) olarak adalet (1.2. ve 5. Kitap)

9

Nikomakhos'a Etik : Doğru-orta” (mesotes) olarak adalet (1.2. ve 5. Kitap)

10

Nikomakhos'a Etik : Doğru-orta” (mesotes) olarak adalet (1.2. ve 5. Kitap)

11

Politika: Adil ve eşitlikçi yönetim biçimi nasıl olmalıdır (Kitap I. II. III.)

12

 Politika: Adil ve eşitlikçi yönetim biçimi nasıl olmalıdır (Kitap I. II. III.)

13

Politika: Adil ve eşitlikçi yönetim biçimi nasıl olmalıdır (Kitap I. II. III.)

14

 Genel Değerlendirme

 

 

Ders Kitapları:

-Platon, Devlet, Çev. Sabahattin Eyuboglu-M. Ali Cimcoz,Türkiye İs Bankası Kültür Yay., İstanbul 2000.

-Aristoteles, Nikomakhos'a Etik, Çeviren: Saffet Babür. Bilge Su Yayıncılık, Ankara 2007.

-Aristoteles, Politika, Çev. Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, İstanbul 1993.

 

Yardımcı Kaynaklar:

-W. Kranz, Antik Felsefe, Çev. S. Y. BAYDUR, Sosyal Yayınları, İstanbul 1994.

-A. Cevizci, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Say Yayınları, İstanbul 2002.

-E. Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, Çev. Ahmet Aydoğan, Say Yayınları, İstanbul 2000.

-G. Colli, Felsefenin Doğuşu, Çev. Füsun Demir, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2007.

-J-P. Dumont, Antik Felsefe, Çev. İsmail Yerguz, , Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2007.


Eğitimci: Seyit COŞKUN