VME145 Anatomical Terminology

Anatominin bilim dilini oluşturan kelimelerin köken, yazılış ve okunuşlarının karşılaştırmalı biçimde anlatılması ve sistematik anatomi derslerinde öğrencilerin karşısına gelecek olan kelimelerin detaylı olarak anlatılması

Eğitimci: Caner Bakıcı