Bu derste, Çin Klasik ve Modern Dönem Edebiyatından deneme ve nesir türünde seçilen eserler; 

Çin tarihinde Ön-Qin döneminin önemli düşünce akımları ve temsilcilerinin eserlerinden seçilen felsefe metinler; 

13 Klasik Kitaptan seçilen metinler, Çince aslından Türkçe'ye çevrilecektir. 

Derste çevirisi yapılan metinler aracılığıyla, metnin ait olduğu dönemin düşünce tarihi ve edebiyat akımları hakkında bilgi verilecek, Çince bir metnin Türkçe'ye çeviri sürecinde dikkat edilmesi gereken dil kuralları üzerinde durulacaktır.