FEL 213 Ortaçağ Felsefesi

Bu dersin amacı, Ortaçağın ve Ortaçağ felsefesinin genel özelliklerini, dönemlerini, felsefi düşünce biçimini, Skolastik zihniyeti, Ortaçağ Hristiyan filozoflarının ve din adamlarının felsefeye ve dine yaklaşımlarını incelemek ve karşılaştırmaktır. Ortaçağ ve Ortaçağ felsefesinin genel özelliklerinin, dönemlerini ve bu dönemlerde yer alan Origenes Augustinus, Boethius, Eriugena, Anselmus, Abelardus, Bonaventura, Büyük Albert, Aquino'lu St. Thomas, Dun Scotus, Roger Bacon ve Ockhamlı William gibi ünlü filozof ve din adamlarının felsefeleri ile felsefe-din karşısındaki tutumlarının tanıtılması; karşılaştırılmasıdır.

Eğitimci: Ülker ÖKTEM