RTS201 Görsel-İşitsel Yapım Teknikleri

Bu ders sonraki dönemlerde öğrencilerin alabilecekleri tüm uygulamalı radyo, fotoğraf, televizyon ve sinema derslerinin temelini oluşturmayı amaçlamaktadır. Derste öğrenciler kamera ve fotoğraf makinesi kullanmayı, çekim için ışık kurmayı, stüdyoda ve alanda ses kaydı yapmayı, sayısal kurguyu, yayıncılık terimlerini temel düzeyde öğreneceklerdir. Görsel-işitsel projeler için nasıl ekip kurulduğunu ve ekip içi işbölümünü göreceklerdir. Öğretilenler bireysel ve ekip olarak yapacakları uygulamalarla pekiştirilecektir.