RTS298 Kurgu

Bu ders öğrencilerin sayısal kurgu programlarını kullanmayı öğrenmelerini ve bir filmin kurgu yaklaşımını oluştururken içerik ile biçim arasında bağ kurabilmelerini amaçlamaktadır.