VET222 Mesleki Uygulama Ve Klinik Beceri Yöntemleri

Klinik beceri laboratuvarı (KBL) öğrencilerin ilk gün yeterliliklerine katkı sunmak adına geliştirilmiştir. Modeller ve öğrenme materyalleri laboratuvarda mevcuttur. Ders; klinik uygulamalar öncesi pre-klinik tekniklerin modellenmesi ve modeller üzerinde uygulamalarla öğrencilerin klinik beceri yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.