19. ve 20 yüzyıllarda Fransız edebiyatının gelişimini, bu yüzyıllardaki belli başlı edebiyat akımlarını ve yazarları tarihsel olarak kavratmak.