Bu dersin amacı öğrencilerin psikolojideki ilk yıllarında stres ve stresle başa çıkma konusunu öğrenirken kendi yaşamlarında karşılaşacakları stres durumlarında etkili başa çıkma becerisi geliştirmeleri hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda klasik ve güncel kuramsal bilgi yanı sıra uygulamalara da yer verilmektedir.

Ders kapsamında Stresin ne olduğu; Stresin fizyolojik ve psikolojik dengedeki fonksiyonu ve otonom sinir sisteminin rolü; iyi ve kötü; durumsal ve kronik stresin farkları; stresin fiziksel, bilişsel, duyusal ve davranışsal belirtileri; stres yaratan durumlar; strese gösterilen tepkiler yanı sıra stresle başa çıkma yolları yer almaktadır. Ayrıca savunmaya yönelik ve etkili baş etme yollarının farkları ile stresin etkilerini azaltan faktörler güncel araştırma ve verileri çerçevesinde incelenmektedir.

Dersin işlenişinde ağırlıklı olarak ders sorumlusunun konuları anlatması yanı sıra öğrencilerin konuları tartışmaları ve kuramsal olarak öğrendiklerini önce kendi yaşamlarında uygulayarak deneyimlemeleri hedeflenmiştir.