FEL 223 Bilim ve Teknoloji Tarihi

Dünya tarihinde bilim ve teknolojinin gelişim süreçleri incelenecektir. Bilim ile teknolojinin arasındaki ilişki tartışılacaktır. 

Eğitimci: Vural Başaran