Dünya tarihinde bilim ve teknolojinin gelişim süreçleri incelenecektir. Bilim ile teknolojinin arasındaki ilişki tartışılacaktır.