Çince yazma becerisi kazanmış olan öğrencilerin,kendilerini yazı aracılığıyla ifade edebilme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Derste düşünce yazıları, yazılı anlatım türleri, sanatsal yazılar, yazışmalar, yazım kuralları, noktalam işaretlerinin doğru kullanımı, anlatım bozuklukları konuları üzerinde durularak, yazılı anlatımın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.