Milletlerarası Hukuk dersi başta devletler ve uluslararası örgütler olmak üzere, uluslararası toplumda yer alan tüm aktörler arasındaki hukuki ilişkiyi, aynı şekilde uluslararası arenada, uluslararası toplumun aktörleri tarafından gerçkelşetirilecek faaliyetleri belli bir hukuk düzeni altına alan makro bir hukuk sistemidir. Mikro düzeyi oluşturan devletler iç hukuk sistemleri ve uluslararası örgtütlerin kurucu antlaşmaları ile arasındaki ilişki de yine milletlerarası hukuk tarafından tayin edilir. İşbu dersin konusu, uluslararası hukukun kaynaklarını, sujelerini, uluslararası hukukun kapsamında yer alan faaliyetlere ilişkin hukuki kuralları ve ulusal hukukla, özellikle Türk Hukukuyla, olan ilişkisini incelemektir.