Biyolojik bir tür olarak insanın ortaya çıkışından itibaren günümüze kadar gelen süreç, yaşanan toplumsal ve kültürel dönüşümler insana ve kültüre dair bütünlükçü bir yaklaşım ekseninde ele alınacaktır.