HLK122 İNSANLIK VE KÜLTÜR TARİHİ


Biyolojik bir tür olarak insanın ortaya çıkışından itibaren günümüze kadar gelen süreç, yaşanan toplumsal ve kültürel dönüşümler insana ve kültüre dair bütünlükçü bir yaklaşım ekseninde ele alınacaktır.