Devlet kavramının oraya çıkış ve tarihsel gelişim sürecine, modern devlet eksenli bir bakış sunar.