RTS203 Sinema Tarihi 1

Sinemanın bulunuşundan 1960’lara uzanan tarihsel bir süreç içerisinde farklı ülkelerde ortaya çıkan sinema hareketleri ve var olan film üretimi toplumsal, kültürel ve ekonomik bir arka plan ışığında ele alınmaktadır.

Eğitimci: Eren Yüksel