Çivi yazsının icadı ve bu icadı sağlayan faktörler, yazının içerik ve biçim olarak gelişim süreçleri, uygulandığı diller, çözümü vb konuların dışında, Akadcanın Eski Babil lehçesi ve gramerinin öğretilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Çivi yazısının doğuşu, gelişimi ve çözümü konularında öğrencileri bilgilendirmenin dışında öğrencilere, temel düzeyde, sadeleştirilmiş son dönem çivi yazısı işaretleri ile Akadcanın (Eski Babil lehçesinin) gramerini öğretmek dersin amacıdır.