1.Standardizasyon ve standart kavramları,

 2. Standardizasyonun yararları, 

3. Türk Standartlar Enstitüsünün amaç ve faaliyetleri

 4. Standardların sınıflandırılması, hazırlanması 

5. Metroloji ve kalibrasyon 

6. Kalite ve kalite kavramları 

7. Toplam kalite yönetimi 

8. Kalite güvence sistemleri ve ISO 9000 standardları