Omurgalılar Paleontolojisinde omurgalı anatomisi, odontoloji ve morfolojisi incelenerek insan ile ilişkisi, farklılıkları ve benzerlikleri irdelenecektir.