Topic outline

 • 1. Hafta

  Öğrencilerle tanışma, bölümle ilgili kısa tanıtım. Antropoloji nedir? Antropoloji'nin kavramları nelerdir? Antropolojik araştırmalar nasıl yapılır? Antropoloji'nin alanları nelerdir? Antropologlar ne yapar? Paleoantropoloji hangi konuları inceler? Dünyada ve Türkiye'de Antropoloji'nin, özellikle Paleoantropoloji'nin durumu nedir?
 • 2. Hafta

  Dünya'nın oluşumu ve insanların canlılar dünyasındaki yerine dair ilk fikirler nelerdir? Yunan ve İslamî filozoflar ve düşünürlerin bu konuya bakış açıları ne olmuş ve nasıl değişmiştir? Rönesans döneminden sonra bahsi geçen konular üzerine nasıl düşünce akımları oluşmuş ve değişmiştir? Evrim nedir, ne değildir? Darwin öncesi düşünürler evrim hakkında ne düşünmüşlerdir? Doğal seçilim nedir?
 • 3. Hafta

  Genetiğin basit temelleri nelerdir? Mendel genetiği nedir ve gen aktarımı nasıl olur? Gen aktarımını etkileyen özellikler nelerdir? İnsanlarda biyolojik adaptasyon nedir, nasıl işler?
 • 4. Hafta

  Canlıların sınıflandırılması neye göre yapılır? Sınıflandırmanın temelleri nelerdir? Omurgalılar ve memeliler nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Tarihlendirme nasıl yapılır, yöntemleri nelerdir?
 • 5. Hafta

  Bir memeli takımı olan primat tam olarak nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Primatları genel özellikleri nelerdir? Primatların sosyal hayatları nasıldır?
 • 6. Hafta

  Primatlar üzerine belgesel gösterimi ve tartışma.
 • 7. Hafta

  6 hafta boyunca işlenen dersleri içeren yorumsal ve yazılı ara sınav.
  • 8. Hafta

   Hominoid, hominid, hominin gibi kavramlar neyi ifade eder? Australopit öncesi ilk hominoidler nelerdir, ne zaman ve nerede bulunmuşlardır? Sahelanthropus tchadensis türü. Orrorin tugenensis türü. Ardipithecus genusu. Australopithecus genusu. Paranthropus genusu. Kenyanthropus platyops türü.
  • 9. Hafta

   Homo genusu. Anadolu'daki Homo genusu varlığı. Homo neanderthalensis türü üzerine daha ayrıntılı bilgi. Homo naledi türü üzerine daha ayrıntılı bilgi.
  • 10. Hafta

   Homo sapiens ve dünyaya yayılışı. Bipedalizmin ortaya çıkışı ve günümüzdeki durumu. Taş alet kültürlerine genel bakış.
  • 11. Hafta

   Kültürel "modernite"nin başlangıcı. Prehistorik dönem sanatı ve üzerine dair fikirler.
  • 12. Hafta

   Anlatılan konular üzerine belgesel gösterimi ve tartışma.
  • 13. Hafta

   Paleoantopolojik araştırma ve yazım teknikleri, temel bilgiler / Paleoantropoloji'ye Giriş dersinde anlatılan tüm konulara dair genel bir soru-cevap ve tartışma seansı
   • 14. Hafta

    6 hafta boyunca işlenen dersleri içeren yorumsal ve yazılı yarıyıl sonu sınavı.