Haftalar

Haftalık Konu Başlıkları

1.Hafta

Böbrek ve İdrar Yollarını Etkileyen Maddeler

·       İdrar Söktürücüler

·       İdrar pH’sını Değiştiren Maddeler

·       İdrar Yolları Antiseptikleri

·       İdrar Tutukluğu Durumu ve Kullanılan İlaçlar

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi Bozuklukları

·       Vücut Suyu

·       Sıvı-Elektrolit Sağaltımında Genel İlkeler

·       İyonik Denge ve Asit/Baz Denge Bozuklukları ve Sağaltımı

·       Plazma Hacminin Düzeltilmesi/Tamamlanmasında Kullanılan Maddeler

Dolaşım Şoku ve Sağaltımı

·       Şokun Sebepleri Ve Tipleri

·       Şokun Sağaltimi

2.Hafta

Vitaminler

·       Yağda Çözünen Vitaminler

·       Suda Çözünen Vitaminler

Mineraller

·       Makro-Elementler

·       İz-Elementler

3.Hafta

Gelişmeyi Hızlandırıcı Maddeler

·       Büyütme Faktörleri (Antibiyotikler)

·       Anabolik Maddeler

·       Diğer maddeler

Solunum Sistemi İlaçları

·       Öksürük Kesiciler

·       Balgam Söktürücüler

·       Balgam Eriticiler

·       Solunum Yollarını Genişletenler

4.Hafta

Sindirim Sistemi İlaçları

·       Ağız, Yutak ve Yemek (yem) Borusunu Etkileyen İlaçlar

·       Mideyi Etkileyen İlaçlar

5.Hafta

Sindirim Sistemi İlaçları

·       Bağırsakları Etkileyen İlaçlar

·       Rumen Farmakolojisi (Geviş getirenlerde)

6.Hafta

KEMOTERAPİ: ANTİBİYOTİKLER

7.Hafta

ANTİBİYOTİKLER (DEVAM)

8.Hafta

ANTİBİYOTİKLER (DEVAM)

9.hafta

ANTELMİNTİKLER

10.Hafta

 

PROTOZOA İLAÇLARI

11.Hafta

DIŞ PARAZİTLERİ ETKİLEYEN İLAÇLAR

12.Hafta

ANTİSEPTİK-DEZENFEKTANLAR

13.Hafta

MANTARLARI ETKİLEYEN İLAÇLAR

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ

14.Hafta

VİRÜSLERİ ETKİLEYEN İLAÇLAR

KANSER SAĞALTIM İLAÇLARI

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI