Merkezi Sinir Sisteminin  üst düzey bilişsel işlevleri incelenir. Serebral asimetri, dil, uzaysal algı, bellek, beynin kan dolaşımı ve metabolizması konuları ayrıntılı tartışılır.