Veteriner Topografik Anatomi, hayvan vücudunu meydana getiren oluşumları yapı ve fonksiyonlarını dikkate almaksızın bulundukları bölgelerde dıştan içe veya içtan dışa doğru inceler. Bu anlamda vücut 5 bölümde incelenir. Baş, boyun, gövde (thorax, abdomen, pelvis), kuyruk, ön ve arka ekstremiteler. Baş bölgesinde beyin, göz, kulak, ağız, burun gibi çok önemli anatomik yapılar vardır. Boyun bölgesinde yer alan sulcus jugularis, a.carotis communis, n.vagus ve v.jugularis externa gibi yapıları barındırır. Gövde üç bölümde incelenir. Thorax, pulmo ve cor gibi hayati organlara ev sahipliği yapar. Abdomen'deki yapılar kemiksel açıdan sadece üstte bel omurlarınca desteklenir. Karın boşluğunda ventriculus, intestinum, hepar, pancreas, renes, lien gibi çok sayıda önemli yapı yer alır ve bunların boşluğun hangi bölgesinde yer aldığı önemlidir. Pelvis daha çok genital organlar açısından önem arzeder. burada da kalın bağırsakların son kısmı, vagina, uterus'un bir kısmı ve vesica urinaria bulunur. Ön ve arka ekstremiteler kemik, kas, eklem, tendo, damar ve sinirlerin bulunduğu bölgeler ve klinik uygulamalarda göz önüne alınmaları açısından önemleriyle ön plana çıkar. Bunun yanında ekstremitelerde yer alan yapılarda görülecek yapısal bozuklukların hayvanın ölümüne kadar gidecek sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır. Hayvanlar yürüyemediği takdirde beslenemeyecekleri için ilk planda önemsiz gibi görünen ekstremite anatomik yapılarının ne kadar önemli olduğu böylece ortaya çıkmaktadır. 

  • Eğitimci: Ahmet Çakır, R.Merih Hazıroğlu, İ.Önder Orhan : Ahmet Çakır