Rousseau ve Kant’ın temel metinlerini öğrencilerle birlikte okuyarak bu filozofların toplum, devlet, tarih ve ahlak kavramları bağlamında dile getirdiği düşünceleri anlamak ve birbirleriyle karşılaştırarak ilişki ve farklılıklarını saptamak