FEL 307 – Rousseau ve Kant

Rousseau ve Kant’ın temel metinlerini öğrencilerle birlikte okuyarak bu filozofların toplum, devlet, tarih ve ahlak kavramları bağlamında dile getirdiği düşünceleri anlamak ve birbirleriyle karşılaştırarak ilişki ve farklılıklarını saptamak

Eğitimci: Hamdi Bravo