FEL 416 – Çağdaş Etik Kuramları

Günümüzde yaygın olan ahlak ve vicdan tasarımlarının 19. ve 20. Yüzyılda ortaya çıkmasını sağlayan Darwin, Nietzsche, Bentham, Mill gibi düşünürleri kendi metinlerinden okuyarak anlamak.

Eğitimci: Hamdi Bravo