FEL 409 – İletişim Felsefesi

İletişim kavramını ve onunla bağlantılı anlama ve yorumlama kavramlarını R. Jakobson, P. Ricouer ve U. Eco gibi düşünürlerin kendi metinlerinden hareketle anlaşılmasını sağlamak.

Eğitimci: Hamdi Bravo