İletişim kavramını ve onunla bağlantılı anlama ve yorumlama kavramlarını R. Jakobson, P. Ricouer ve U. Eco gibi düşünürlerin kendi metinlerinden hareketle anlaşılmasını sağlamak.