BTR226, BTU226, BTS242 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Dersin özeti farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuların incelenmesi şeklindedir.

Eğitimci: Filiz Karafakı