Çocukluk çağı atipik genitalya bulgusu üzerinden cinsiyet gelişim bozukluklarına 1. basamak hekimlerine yaklaşım anlatılmıştır