ÇOCUK ACİL HASTAYA YAKLAŞIM

Çocuk hastanın klinik ve vital bulgu değerlendirmesi yapılarak aciliyeti hakkında yorum

yapılabilir. Klinik değerlendirme için pediyatrik değerlendirme üçgeni kullanılır. Hastanın

genel görünüm, solunum ve dolaşım bulguları değerlendirilir. Genel görünüm için; çocuğun

etrafla iletişimi, uyanıklık durumu, pozisyonu, tonusu ve avutulabilir olup olmadığı

değerlendirilir. Solunum değerlendirilirken, solunum sıkıntısı bulguları(takipne, subkostal

retraksiyon, interkostal retraksiyon, burun kanadı, siyanoz ve baş sallama olup olmadığı

değerlendirilir. Solunum sıkıntısı olan çocukta letarji ve baş sallama geliştiğinde solunum

yetmezliğinin gelişmiş olduğu düşünülür. Şayet eforsuz takipne varsa mutlaka asidoz

nedenleri (şok, metabolik hastalık vs) gözden geçirilmelidir. Dolaşım yetmezliği açısından

nabız kalitesi, kapiller dolum zamanı, ciltte alacalı görünüm olup olmadığı değerlendirilir.

Triaj nontasında henüz elimizde steteskop bile olmadan kaba değerlendirme ile hastanın

klinik tablosu belirlenir. Altta yatan neden her ne olursa olsun son klinik tablo solunum

sıkıntısı/yetmezliği, şok, SSS/metabolik disfonksiyon, kardiyopulmoner arrestdir. Klinik tablo

tanımlanırken hasta monitörize edilir, vital bulgular değerlendirilir ve gerekli acil hayat

kurtarıcı girişimler(hava yolu açma, oksijen, sıvı resüsitasyonu, acil ilaç vs) yapılır. Yapılan

her girişim sonrası hasta tekrar tekrar klinik ve vital bulguları ile değerlendirilir.