BBS217 TÜRKİYE'DE PARA VE BANKA TARİHİ

Türkiye'de para ve bankacılık ile ilgili tarihsel süreç tüm aşamaları ile anlatılmakta olup, öncelikle paranın seyri, dünya'da bankacılığın gelişimi, Türkiye'de öncelikle Osmanlı dönemi gelişmeler, daha sonra Cumhuriyet dönemi ile gelişmelerin günümüze kadar seyri anlatılmaktadır.