Modern devlet ve onun öncesindeki siyasal örgütlenme biçimleri üzerinden devletin, siyasal iktidarın, birey-devlet ilişkilerinin ve hukukun anlaşılması.