Türkiye'de insan haklarına ilişkin işlevler üstlenen başlıca idari ve yargısal mekanizmaların tanıtılmasının amaçlandığı bir seçmeli derstir.