HKS242 ULUSAL İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARI

Türkiye'de insan haklarına ilişkin işlevler üstlenen başlıca idari ve yargısal mekanizmaların tanıtılmasının amaçlandığı bir seçmeli derstir. 

Eğitimci: Bülent Algan