Genetik dersi kapsamında mümkün olan tüm öğrenim araçlarının kullanımı ile;

1)    Genetik biliminin tarihsel gelişim süreci içerisinde genetik kavramların tanımlanması ve DNA molekülünün yapısı ve özelliklerinin açıklanması,

2)    Mendel genetiğinden hareketle gen etkileşimlerinin, bağlantı ve cinsiyete bağlılığın açıklanması, bunların bitki ve hayvan yetiştiriciliğindeki öneminin örneklendirilmesi,

3)    Populasyon genetiği ve kantitatif genetik prensiplerinin bitki ve hayvan ıslahı programlarındaki yerinin vurgulanması,

4)    Genetik mühendisliği açısından Rekombinant DNA, transgenik organizmalar. Alternatif bir ıslah programı olarak Bitki ve hayvan Biyoteknolojisi. (Vakit kalırsa) ve

5)    DNA replikasyonu esnasındaki hatalar ve tamir mekanizmaları ve

6)    Genetik çeşitlilikte mutasyonların rolü ve genetik çeşitliliğin bitki ve hayvan ıslahındaki öneminin farklı canlı organizmalar üzerinde teorik  ve görsel malzemelerin kullanımı ile öğrencilere aktarılmasıdır.