İnsan hakları, tarihsel gelişimi ve ulusal ve uluslararası alanda korunmasına ilişkin konular ele alnımaktadır.