BSU 113 GENEL İŞLETME

Bu ders işletme kavramına ve işletme ile ilişkili diğer kavramlara odaklanır.