RPZ206 Test Dışı Teknikler

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitim sistemi içinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında kullanılabilecek test dışı teknikler hakkında bilgi sahibi olması ve edindiği bilgiyi meslek yaşamında uygulayabilmesi amaçlanmaktadır.

 

Kazanımlar

Bu dersi alan öğrencilerin aşağıdaki kazanımları elde etmesi beklenmektedir:

  • Test dışı teknikleri sınıflayabilme.
  • Test dışı tekniklerin özelliklerini bilme.
  • Test dışı tekniklerin niteliklerini kavrayabilme.
  • Bireyi tanımada uygun test dışı teknikleri seçebilme.
  • Test dışı tekniklerle ilgili formları hazırlayabilme.
  • Test dışı teknikleri uygulama ve sonuçlarını yorumlama becerisi kazanabilme.

Test dışı tekniklerin geçerlik ve güvenirliklerini belirleyebilme.

Eğitimci: Gökhan Atik