Spor ve Beslenme

Dersin Amacı:

Spor beslenmesi ile ilgili kavramlar ve terminolojiyi, günümüzde kullanılan beslenme yaklaşımları ve sağlık-beslenme ilişkisini öğrenmek. Besin öğelerinin sağlık ve performansla ilişkisini kavramak ve yorumlayabilir düzeye gelmek.

Eğitimci: Fırat Akça